Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. r. Memoriálu Jaroslava Jaroše 2018

14. ročník soutěže mladých hasičů v Háji u Duchcova

Memoriál Jaroslava Jaroše

 

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na závod pořádaný SDH + OÚ Háj u Duchcova + Mikroregion Stropník který se koná dne 21. dubna 2018. Tato soutěž je věnována památce Jaroslava Jaroše, který byl čestným velitelem SDH Háj u Duchcova.

Prezentace hlídek je do 08:45 hodin u hasičské zbrojnice v Háji u Duchcova. Start závodu 09:30 hodin. Na trati, která měří cca 2500 až 3000 m v okolí obce Háj na které je rozmístěno 7 stanovišť. Předpokládaný konec je okolo 13:00 hod.

Soutěžit budou pětičlenná družstva v kategorii: přípravka, mladší a starší (dle věkových kategorií) a tří členná družstva dorostu. Každý kolektiv může postavit libovolný počet hlídek.

Věkové kategorie:

Přípravka do 6 let, mladší žáci od 6 do 11 let, starší žáci od 11 do 15 let a dorost nad 15 let do 18 let. Dorost nebude započítáván do absolutního vítěze. V den závodu nesmí soutěžící v přípravce dovršit 6 let, mladší kategorie nesmí dovršit 11 let, starší kategorie nesmí dosáhnout 15 let a dorost nesmí dovršit 18 let v den konání závodu. Namátkově budou kontrolovány členské průkazky.

 

Důležité informace:

1) Pro regulérnost a hladký průběh závodu Vás žádáme, aby za každý zúčastněný sbor byl k dispozici jeden rozhodčí na stanoviště. V případě nedodání rozhodčího nebude sboru umožněna účast v soutěži!!!

2) S každým soutěžním družstvem je povinen na start (předtím, než družstvo vyběhne) přijít i vedoucí mládeže, který bude mít u sebe členské průkazky. Namátkově bude probíhat kontrola průkazek. V případě, že některý závodník nebude mít platnou průkazku či bude startovat ve špatné kategorii, tak mu nebude umožněna účast v závodě.

 

Závody budou probíhat v dvoukolovém stylu! To znamená, že trať bude rozdělena na A a B trať, na které budou totožná stanoviště s totožnými podmínkami. V jedné chvíli, tak budou současně startovat dva týmy - každý ovšem na své trati, které však budou stejné. Bude to stejné, jako v minulém roce.

Závazné přihlášky pošlete do 15. dubna 2018. Adresa: Jakub Šimek, Kubátova 273, Háj u Duchcova 417 22, tel.: 724 766 859, mail: hajhasici@seznam.cz Přihláška je závazná z důvodu občerstvení.

Fotogalerie z předešlých ročníků:

6. ročník: simekjak.galerie.cz/4558060-hajsky-zavody

7. ročník: hajhasici.galerie.cz/5200924-7-rocnik-memorialu-jaroslava-jarose

8 ročník: hajhasici.galerie.cz/5726112-8-rocnik-memorialu-jaroslava-jarose-haj

Jste srdečně zváni a přejeme mnoho úspěchů na startu! Za SDH Háj u Duchcova Iva Linková (starostka sboru).

 

 

 


Závazná přihláška na 14. ročník soutěže ml. hasičů v Háji u Duchcova Memoriál Jaroslava Jaroše

Počet družstev: přípravka:

                            mladší:

                            starší:

                            dorost:

Budete mít zajištěného 1 rozhodčího za sbor na stanoviště, bez kterého Vám jinak nebude umožněna účast v soutěži? Povinné je mít členské průkazky.

počet dospělých:

Přihláška poslána za kolektiv mladých hasičů:

Odešlete nejpozději do 15. dubna 2018


Pravidla soutěže

Pravidla k úkolům na stanovištích K1-K7

Zdolání trati spolu s disciplínami je měřeno časem (na vteřiny). Čas bude zastaven po doběhnutí posledního člena družstva. K času zdolání trati se přičtou trestné body (případně se odečtou čekací minuty). Pokud družstvo odmítne plnit jakoukoliv disciplínu, tak je automaticky diskvalifikováno z celé soutěže.

Věkové kategorie:

Přípravka: do 6 let

Mladší žáci: od 6 do 11 let

Starší žáci: od 11 do 15 let

Dorost: nad 15 let do 18 let. Dorost se nebude započítávat do absolutního vítěze.

V den závodu nesmí soutěžící v přípravce dovršit 6 let, mladší kategorie nesmí dovršit 11 let, starší kategorie nesmí dosáhnout 15 let a dorost nesmí dovršit 18 let v den konání závodu. Namátkově budou kontrolovány členské průkazky.

 

K 1 – STŘELBA

Přípravka: na stanovišti K1 hází tenisovým míčkem do otvoru v desce ze vzdálenosti 1 metr. Každý má 3 hody míčkem.

Mladší, starší žáci a dorost: na stanovišti K1 se střílí ze vzduchovek na vzdálenost 10 metrů na špalíky 5x7x2 cm. Každý člen družstva má 3 střely.

Hodnocení – za každý nesestřelený špalík (netrefený míček) 1 trestný bod / celkově 15 trestných bodů (dorost max. 9).

Viz pravidla Směrnice hry Plamen.

 

 

K 2 – TOPOGRAFIE

1.      úkol – každý člen hlídky určí jednu topografickou značku

Hodnocení – za každou nesprávně určenou topografickou značku 1 trestný bod

2.      úkol – hlídka zorientuje mapu pomocí buzoly

Hodnocení – za nesprávné zorientování mapy (povolená tolerance +/- 5 stupňů) 5 trestných bodů

3.     úkol – hlídka si vylosuje jeden ze tří orientačních bodů a pomocí buzoly společně určí z označeného místa azimut.

Hodnocení – za nesprávné určení azimutu (povolená tolerance +/- 6 stupňů) 5 trestných bodů

Přípravka: plní pouze úkol č. 1 (prvních 5 topografických značek)

Mladší žáci: plní úkoly č. 1 (prvních 15 topografických značek) a úkol č. 2

Starší žáci: plní úkoly č. 1 (všechny značky) a úkoly č. 2 a 3

Dorost: plní úkoly č. 1, 2 a 3

Viz pravidla Směrnice hry Plamen. 

 

 

K 3 – HOD NA CÍL

Na stanovišti K4 se hází míčkem/granátem do vyznačeného čtverce o rozměru 1x1 metr. Každý člen družstva má 3 hody. Hodnotí se první dotek země.

Hodnocení – za každý netrefený hod 1 trestný bod / celkově 15 trestných bodů (dorost max 9)

Přípravka: hází tenisovým míčkem ze vzdálenosti 1,5 m

Mladší žáci: hází tenisovým míčkem ze vzdálenosti 3 m

Starší žáci: hází granátem ze vzdálenosti 5 m

Dorost: hází granátem ze vzdálenosti 5 m

 

 

K 4 – ZDRAVOVĚDA

Přípravka: družstvo společně provede obvaz raněného kolena trojcípým šátkem (5) + ukázka náznaku transportu, ovšem bez dopravy zraněné osoby (3). (doprovod nepomáhá).

Hodnocení – za špatně provedený úkol 5/3 trestných bodů / celkově 8 bodů

Mladší žáci: tři členové provedou obvaz raněného kolena trojcípým šátkem (5) a zbylí dva členové znehybní poraněnou horní končetinu pomocí trojcípého šátku (5) + transport zraněných osob ( 3 / 2).

Hodnocení – za každý špatně provedený úkol 5 / 3 /2 trestných bodů / celkově 15 bodů

Starší žáci: tři členové provedou obvaz raněného kolena trojcípým šátkem (5) a zbylí dva členové znehybní poraněnou horní končetinu pomocí trojcípého šátku (5) + transport zraněných osob ( 3 / 2).

Hodnocení – za každý špatně provedený úkol 5 / 3 / 2 trestných bodů / celkově 15 bodů

Dorost: tři členové provedou obvaz raněného kolena trojcípým šátkem (5) a zbylí dva členové znehybní poraněnou horní končetinu pomocí trojcípého šátku (5) + transport zraněných osob ( 3 / 2).

Hodnocení – za každý špatně provedený úkol 5 / 3 / 2 trestných bodů / celkově 15 bodů

 Viz pravidla Směrnice hry Plamen.

 

K 5 – POŽÁRNÍ OCHRANA

Na stanovišti K6 každý člen určí jednu grafickou značku u technických prostředků PO a k vybranému obrázku určí jeden vhodný a jeden nevhodný hasební prostředek.

Grafické značky: přípravka pouze prvních 5, ostatní kategorie mají všechny značky.

Hodnocení – za nesprávné přiřazení grafické značky 1 trestný bod, za každé nevhodné přiřazení hasebního prostředku 1 trestný bod / celkově 15 bodů.

Viz pravidla Směrnice hry Plamen.

 

K 6 – ROZVINUTÍ HADICE NA CÍL

Přípravka: pomocí štafetové hadice (10 m), která bude svázána nosičem, každý člen družstva ze vzdálenosti 1,5 m srazí 3 kuželky. Kuželky jsou postaveny do trojúhelníku, každý člen družstva má 1 hod, přípravka hází hadici celou v kotouči.

Mladší žáci: pomocí hadice „C“ (10 m) složené v kotouči každý člen družstva ze vzdálenosti 1,5 m srazí 3 kuželky pomocí rozvinutí hadice. Kuželky jsou postaveny do trojúhelníku, každý člen družstva má 1 hod.

Starší žáci: pomocí hadice „C“ (10 m) složené v kotouči každý člen družstva ze vzdálenosti 3 m srazí 3 kuželky pomocí rozvinutí hadice. Kuželky jsou postaveny do trojúhelníku, každý člen družstva má 1 hod.

Dorost: pomocí hadice „C“ (10 m) složené v kotouči každý člen družstva ze vzdálenosti 3 m srazí 3 kuželky pomocí rozvinutí hadice. Kuželky jsou postaveny do trojúhelníku, každý člen družstva má 1 hod.

Hodnocení – za každou nepadnutou kuželku 1 trestný bod / celkově 15 bodů (dorost max 9).

 

K 7 – HADICE

Přípravka: družstvo má za úkol spojit proudnici C + hadici C, hadici C + hadici C, hadici C + rozdělovač, a našroubovat na savici sací koš. Všechny spoje musí být na oba zuby a nesmí se rozpojit při manipulaci.

Mladší žáci: družstvo má za úkol spojit proudnici C + hadici C, hadici C + hadici C, hadici C + rozdělovač, hadici B + rozdělovač, hadici B + hadici B a našroubovat na savici sací koš. Všechny spoje musí být na oba zuby a nesmí se rozpojit při manipulaci.

Starší žáci: na startu bude připraveno 5 rozmotaných hadic „C“ (20 m) Po startovním signálu celé družstvo vyběhne a každý smotá jednu hadici do kotouče.

Dorost: na startu budou připraveny 3 rozmotané hadic „B“ (20 m). Po startovním signálu celé družstvo vyběhne a každý smotá jednu hadici do kotouče.

Hodnocení – měří se čas. Čas se zastaví poté, co se celé družstvo vrátí za startovní čáru po splnění úkolu. U přípravky a mladších žáků se nesmí spoje rozpojit. Za každý rozpojený spoj 5 trestných bodů. U starších žáků a dorostu nesmí být délka vnějšího konce hadice větší, než průměr kotouče hadice, dále středem kotouče nesmí projít půlspojka hadice (tzn. hadice musí být smotána "natěsno"). Viz pravidla Směrnice hry Plamen - Štafeta požárních dvojic (nesprávné svinutí hadice). 

Čas (sekundy)

Trestné body

Čas (sekundy)

Trestné body

0-10

0

81-90

24

11-20

3

91-100

27

21-30

6

101-110

30

31-40

9

111-120

33

41-50

12

121-130 (2 minuty a víc)

36

51-60

15

131-140

39

61-70 (minuta a víc)

18

141-150

42

71-80

21

151 a více

45

 

 

 

Změna pravidel vyhrazena!!!

 

 Přílohy

 

Směrnice hry Plamen

(především topografické značky, požární ochrana, zdravověda)